Kontakt

Nordanstigs Kulturverkstad

0652-56 58 00

Lars Elverovski är samordningsansvarig, kontakta honom:

  • om du vill anmäla dig till någon kurs

  • om du har frågor eller synpunkter på verksamheten

 

tel: 0652-56 58 00 (även till mobil)

 

SMS: 070-330 13 04

 

e-post: lars.elverovski@bilda.nu

 

post:

Nordanstigs Kulturverkstad

Bergsjö Centralskola

Skolvägen 9

82070 Bergsjö

Kontaktinfo personal

 

 

Kontakta din lärare direkt:

  • Om du vill meddela att du inte kommer på lektion.

  • Om du har frågor till din lärare.

Bergsjö Dansstudio

 

bergsjodansstudio@hotmail.com

 

Tova Engberg

tel: 073-805 60 25

Bilda GävleDala

 

Kontakta regionkontoret Bilda GävleDala om du har andra frågor om Bildas verksamhet.