Anmälan

VAR VI FINNS

Musik
Hassela - Hasselagården

Gnarp - Kulturstjärnan

Harmånger - Bringsta skola

Bergsjö - Bergsjögården


Sånglektioner

Gnarp - Kulturstjärnan

Harmånger - Bringsta skola

Bergsjö - Bergsjögården


Digital musikproduktion

Harmånger - Bringsta skola


Teater

Gnarp - Kulturstjärnan


Cirkus & Luftakrobatik

Harmånger - Gympasalen


Dans

Bergsjö - Vade 204 A