Info

Nordanstigs Kulturverkstad

Bildas kulturskola i Nordanstig

Nordanstigs Kultutverkstad är ett samarbete mellan Nordanstigs kommun och studieförbundet Bilda. Kulturverkstaden har som uppdrag att verka som en kulturskola i kommunen och erbjuda barn och unga en möjlighet att utforska olika kulturuttryck och samtidigt hitta en meningsfull fritid och träffa andra som har samma intressen.


Undervisning sker i grupp efter skoltid och leds av en kunnig pedagog.


Läs mer om de olika kurser vi erbjuder nedan genom att trycka på bilderna.